RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach o rozstrzygnięciu przetargu

03.10.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że w dniu 03 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:


Ogłoszenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach przetargu na remont pomieszczeń i terenu należących do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach w formule zaprojektuj i wykonaj

20.09.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla kwot niższych niż określonych w art. 11 ust. 8
o nazwie:

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU NALEŻĄCYCH DO SIEDZIBY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W PABIANICACH
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

Dokumentacja:

SIWZ - PIW Pabianice

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

19.09.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont pomieszczeń i terenu należących do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach"

Ogłoszenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach przetargu na remont pomieszczeń i terenu należących do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach

05.09.2018

Ogłoszenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach przetargu na remont pomieszczeń i terenu należących do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w PabianicachOpublikował: Andrzej Śmiechowicz
Publikacja dnia: 12.09.2012
Podpisał: Andrzej Śmiechowicz
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 7 229